15/12/2017

SẢN PHẨM


Tìm kiếm/Search


DỰ BÁO THỜI TIẾT


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ


Hotline
0908205798 

Truy cập/Hit counter

Total

674177

Today

86

Online

5

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ > BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

 
 
BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ - CONVERSION TABLE

 

Quantity Name Symbol Multiples Equivalent
Force newton N 1 N    =     1kg*m/S2 1 N   =    0.101972 kgf
kilo newton kN 1 kN= 103N 1 kN =   101.972 kgf
mega newton MN 1 MN = 106N 1 MN=   101972 kgf
Pressure pascal Pa 1 Pa   =  1N/m2 1 Pa= 0.101972 kgf/m²
mega pascal Mpa 1 Mpa =106N/m2 1 Mpa = 0.101972 kgf/mm2
bar bar 1bar = 105N/m2
        = 0.1MN/m2
1 bar =  10197.2 kgf/m2
         =  0.0101972 kgf/mm2
hecto bar h bar 1 h bar  =  100bar
             =  10MN/m2
1 h bar =  1.01972 kgf/mm2

 

 

         
  1 lbf
1 psi
1 ksi


1 kgf
1 kgf/m²
1 kgf/mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
4.448222N
6894.757 Pa
6894.7570 Pa
689.4757 bar
6.89475 h bar
9.80665N
9.80665 Pa
9806650 Pa
98.0665 bar
0.980665 h
 
         

 

 


         

top  |   print |   email

  

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM & DV HÀNG HẢI TÂN VĨNH LỘC
Trụ sở: 149 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.   |    VPGD và xưởng: 32R Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận.7, Tp.HCM.
Tel: +8428-37733252 / 37733253 / 37733254 -- Fax: +8428-37733255    |    Website: www.tanvinhloc.com -- Email: info@tanvinhloc.com

© Copyright 2007-2017 by TANVINHLOC®. All rights reserved.

Web Design by thietkeviet.com