A+ R A-
EUROPEAN STANDARD FOR WIRE ROPE SLINGS BS EN 13414 - 1: 2003

 

Working load limits for slings using FIBER CORED ROPE of classes 6x19 and 6x36 in grade 1770 and having ferrule-secured eye terminations

  

  One leg sling Two legs sling Three and four legs sling Endless sling
Angle to the vertical 00 00 to 450 Over 450 to 600 00 to 450 Over 450 to 600 00
 
  Direct Direct Direct Direct Direct Choke hitch
Nominal rope diameter
mm
Working load limits

t
8
9
10
0.700
0.850
1.05
0.950
1.20
1.50
0.700
0.850
1.05
1.50
1.80
2.25
1.05
1.30
1.60
1.10
1.40
1.70
11
12
13
1.30
1.55
1.80
1.80
2.12
2.50
1.30
1.55
1.80
2.70
3.30
3.85
1.95
2.30
2.70
2.12
2.50
2.90
14
16
18
20
2.12
2.70
3.40
4.35
3.00
3.85
4.80
6.00
2.12
2.70
3.40
4.35
4.35
5.65
7.20
9.00
3.15
4.20
5.20
6.50
3.30
4.35
5.65
6.90
22
24
26
28
5.20
6.30
7.20
8.40
7.20
8.80
10.0
11.8
5.20
6.30
7.20
8.40
11.0
13.5
15.0
18.0
7.80
9.40
11.0
12.5
8.40
10.0
11.8
13.5
32
36
40
44
11.0
14.0
17.0
21.0
15.0
19.0
23.5
29.0
11.0
14.0
17.0
21.0
23.5
29.0
36.0
44.0
16.5
21.0
26.0
31.5
18.0
22.5
28.0
33.5
48
52
56
60
25.5
29.0
33.5
39.0
35.0
40.0
47.0
54.0
25.0
29.0
33.5
39.0
52.0
62.0
71.0
81.0
37.0
44.0
50.0
58.0
40.0
47.0
54.0
63.0
Leg factor
KL

1

1.4

1

2.1

1.5

1.6

     

 
Working load limits for slings using STEEL CORED ROPE of classes 6x19 and 6x36 in grade 1770 and having ferrule-secured eye terminations

  

  One leg sling Two legs sling Three and four legs sling Endless sling
Angle to the vertical 00 00 to 450 Over 450 to 600 00 to 450 Over 450 to 600 00
 
  Direct Direct Direct Direct Direct Choke hitch
Nominal rope diameter
mm
Working load limits

t
8
9
10
0.750
0.950
1.15
1.05
1.30
1.60
0.750
0.950
1.15
1.55
2.00
2.40
1.10
1.40
1.70
1.20
1.50
1.85
11
12
13
1.40
1.70
2.00
2.00
2.30
2.80
1.40
1.70
2.00
3.00
3.65
4.15
2.12
2.50
3.00
2.25
2.70
3.15
14
16
18
20
2.25
3.00
3.70
4.60
3.15
4.20
5.20
6.50
2.25
3.00
3.70
4.60
4.80
6.30
7.80
9.80
3.40
4.50
5.65
6.90
3.70
4.80
6.00
7.35
22
24
26
28
5.65
6.70
7.80
9.00
7.80
9.40
11.0
12.5
5.65
6.70
7.80
9.00
11.8
14.0
16.5
19.0
8.40
10.0
11.5
13.5
9.00
10.6
12.5
14.5
32
36
40
44
11.8
15.0
18.5
22.5
16.5
21.0
26.0
31.5
11.8
15.0
18.5
22.5
25.0
31.5
39.0
47.0
17.5
22.5
28.0
33.5
19.0
23.5
30.0
36.0
48
52
56
60
26.0
31.5
36.0
42.0
37.0
44.0
50.0
58.0
26.0
31.5
36.0
42.0
55.0
66.0
76.0
88.0
40.0
47.0
54.0
63.0
42.0
50.0
58.0
67.0
Leg factor
KL

1

1.4

1

2.1

1.5

1.6

 

 

 

 
           
Working load limit for single leg sling WLL =   Fmin x KT    
       
  Zp x g    
           
Working load limit for multi- leg sling WLL =   Fmin x KT x KL  
       
  Zp x g  
           
Working load limit for an endless sling WLL =   Fmin x 2 x 0,8  
       
  Zp x g  
 

 

 

 


Fmin is the minimum breaking force of the rope, in kilonewtons;
Zp is the coefficient of utilization and has the value = 5;
g is the factor relating mass to force and has the value = 9.80665;
KL is the leg factor relating to the number of legs and the angle to the vertical;
KT is a factor which allows for the efficiency of the termination;
For ferrule secured terminations KT shall be 0.9 and for spliced terminations KT shall be 0.8.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

< >
LAI DẮT ĐỐT HẦM THỦ THIÊM
Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Theo thiết kế, đường ngầm này bắt đầu chui xuống đất bởi 2 đoạn dẫn ở hai bờ quận 1 và quận 2
123
DỰ ÁN CUNG CẤP GÀU NGOẠM CHO CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ GANG THÉP NGHI SƠN
Dự án có 9 bến với tổng chiều dài 2.250m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 50.000 tấn cập cảng (có khả năng mở rộng đón tàu tải trọng 120.000 tấn cập cảng) và năng lực xếp dỡ khoảng 30 triệu tấn hàng hóa/năm.
456
BUỔI BÀN GIAO 04 KHUNG NÂNG CONTAINER
Buổi bàn giao 02 khung nâng container 20FT và 02 khung nâng container 40FT cho Công Ty CP Gang Thép Nghi Sơn
789
DỰ ÁN LẮP ĐẶT CẦN CẨU LIEBHERR TẠI CẢNG SÀI GÒN
101112
BUỔI BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU GÀU NGOẠM HOA CHI CHO CẢNG QUẢNG NINH
444
TodayToday23
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week239
This_MonthThis_Month444
All_DaysAll_Days444