A+ R A-

XÍCH CẨU HỢP KIM G8
 
 
CÁC MẪU SLING XÍCH HỢP KIM
SINGLE LEG
CS-01
DOUBLE LEGS
CS-02
THREE LEGS
CS-03
 
 
FOUR LEGS
CS-04
WIRE ROPE - CHAIN
CS-05
ONE CHOKER LEG
CS-06
ENDLESS
CS-07
 
ENDLESS CHOKER
CS-08
DOUBLE CHOKER LEGS
CS-09
ONE LEG GROUND
CS-10
2 LEGS GROUND
CS-11
 
 
BẢNG THÔNG SỐ TẢI TRỌNG AN TOÀN CỦA CÁC BỘ XÍCH
Maximum Working Load Limit (WLL) In Tonnes of Herc-Alloy 800TM Chain Slings
 
Single Leg Slings 2,3 or 4 Leg Slings Endless Slings
Chain size Straight
Sling
Adjustable
Sling
Reeved
Sling
Straight Sling Reeved Sling Basket Sling Reeved
Sling
(mm) 60o 90o 120o 60o 90o 120o 60o 90o 120o
6.0 1.2 1.2 0.95 2.2 1.7 1.2 1.6 1.3 0.95 1.6 1.3 0.95 1.9
7.1 1.6 1.6 1.2 2.8 2.3 1.6 2.1 1.7 1.2 2.1 1.7 1.2 2.4
8.0 2.0 2.0 1.5 3.5 2.8 2.0 2.6 2.1 1.5 2.6 2.1 1.5 3.0
10.0 3.2 3.2 2.4 5.5 4.5 3.2 4.1 3.4 2.4 4.1 3.4 2.4 4.8
13.0 5.4 5.4 4.0 9.4 7.6 5.4 7.0 5.7 4.0 7.0 5.7 4.0 8.1
16.0 8.0 8.0* 6.0 13.8 11.3 8.0 10.4 8.5 6.0 10.4 8.5 6.0 12.0
20.0 12.5 12.5* 9.4 21.6 17.6 12.5 16.3 13.3 9.4 16.3 13.3 9.4 18.8
22.0 15.5 11.6* 11.6 26.8 21.9 15.5 20.1 16.4 11.6 20.1 16.4 11.6 23.2
26.0 21.6 16.2* 16.2 37.4 30.5 21.6 28.0 22.9 16.2 28.0 22.9 16.2 32.4
32.0 32.8 24.6* 24.6 56.8 46.4 32.8 42.6 34.8 24.6 42.6 34.8 24.6 49.2
 
Ngàm thu ngắn xích - Pinlok Shortening HookTM
Chain Size
(mm)
WLL
(tonnes)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)
Part No Markings*
7.1/8.0 2.0 29 9 67 9 0.3 40365
SCA 7/8-8T
10.0 3.2 36 11 77 11 0.7 40366
SCA 10-8T
13.0 5.4 47 15 101 14 1.5 40367
SCA 13-8T
16.0 8.0 62 18 127 19 2.6 40368
SCA 16-8T
20.0 12.5 74 22 157 23 3.5 40369
SCA 18/20-8T
 

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

< >
LAI DẮT ĐỐT HẦM THỦ THIÊM
Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Theo thiết kế, đường ngầm này bắt đầu chui xuống đất bởi 2 đoạn dẫn ở hai bờ quận 1 và quận 2
123
DỰ ÁN CUNG CẤP GÀU NGOẠM CHO CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ GANG THÉP NGHI SƠN
Dự án có 9 bến với tổng chiều dài 2.250m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 50.000 tấn cập cảng (có khả năng mở rộng đón tàu tải trọng 120.000 tấn cập cảng) và năng lực xếp dỡ khoảng 30 triệu tấn hàng hóa/năm.
456
BUỔI BÀN GIAO 04 KHUNG NÂNG CONTAINER
Buổi bàn giao 02 khung nâng container 20FT và 02 khung nâng container 40FT cho Công Ty CP Gang Thép Nghi Sơn
789
DỰ ÁN LẮP ĐẶT CẦN CẨU LIEBHERR TẠI CẢNG SÀI GÒN
101112
BUỔI BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU GÀU NGOẠM HOA CHI CHO CẢNG QUẢNG NINH
444
TodayToday23
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week239
This_MonthThis_Month444
All_DaysAll_Days444