A+ R A-
THÔNG TIN HỖ TRỢ > BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ
BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ - CONVERSION TABLE
Quantity Name Symbol Multiples Equivalent
Force newton N 1 N    =     1kg*m/S2 1 N   =    0.101972 kgf
kilo newton kN 1 kN= 103N 1 kN =   101.972 kgf
mega newton MN 1 MN = 106N 1 MN=   101972 kgf
Pressure pascal Pa 1 Pa   =  1N/m2 1 Pa= 0.101972 kgf/m²
mega pascal Mpa 1 Mpa =106N/m2 1 Mpa = 0.101972 kgf/mm2
bar bar 1bar = 105N/m2
        = 0.1MN/m2
1 bar =  10197.2 kgf/m2
         =  0.0101972 kgf/mm2
hecto bar h bar 1 h bar  =  100bar
             =  10MN/m2
1 h bar =  1.01972 kgf/mm2
 
1 lbf 
1 psi
1 ksi 


1 kgf 
1 kgf/m² 
1 kgf/mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
4.448222N
6894.757 Pa
6894.7570 Pa
689.4757 bar
6.89475 h bar
9.80665N
9.80665 Pa
9806650 Pa
98.0665 bar
0.980665 h
 
 
 
 
 

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

< >
LAI DẮT ĐỐT HẦM THỦ THIÊM
Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Theo thiết kế, đường ngầm này bắt đầu chui xuống đất bởi 2 đoạn dẫn ở hai bờ quận 1 và quận 2
123
DỰ ÁN CUNG CẤP GÀU NGOẠM CHO CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ GANG THÉP NGHI SƠN
Dự án có 9 bến với tổng chiều dài 2.250m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 50.000 tấn cập cảng (có khả năng mở rộng đón tàu tải trọng 120.000 tấn cập cảng) và năng lực xếp dỡ khoảng 30 triệu tấn hàng hóa/năm.
456
BUỔI BÀN GIAO 04 KHUNG NÂNG CONTAINER
Buổi bàn giao 02 khung nâng container 20FT và 02 khung nâng container 40FT cho Công Ty CP Gang Thép Nghi Sơn
789
DỰ ÁN LẮP ĐẶT CẦN CẨU LIEBHERR TẠI CẢNG SÀI GÒN
101112
BUỔI BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU GÀU NGOẠM HOA CHI CHO CẢNG QUẢNG NINH
444
TodayToday23
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week239
This_MonthThis_Month444
All_DaysAll_Days444