Cáp thép, sling cáp thép, ma ní, móc cẩu, xích hợp kim, khoá nối, vòng xuyến, dây buộc tàu, cáp cẩu, gàu ngoạm, dây thừng, lưới cẩu hàng, kẹp tôn, pa lăng xích, công cụ nâng hạ, phụ tùng cần cẩu
A+ R A-

 

XÍCH CẨU HỢP KIM G8
 
 
CÁC MẪU SLING XÍCH HỢP KIM
SINGLE LEG
CS-01
DOUBLE LEGS
CS-02
THREE LEGS
CS-03
 
 
FOUR LEGS
CS-04
WIRE ROPE - CHAIN
CS-05
ONE CHOKER LEG
CS-06
ENDLESS
CS-07
 
ENDLESS CHOKER
CS-08
DOUBLE CHOKER LEGS
CS-09
ONE LEG GROUND
CS-10
2 LEGS GROUND
CS-11
 
 
BẢNG THÔNG SỐ TẢI TRỌNG AN TOÀN CỦA CÁC BỘ XÍCH
Maximum Working Load Limit (WLL) In Tonnes of Herc-Alloy 800TM Chain Slings
 
Single Leg Slings 2,3 or 4 Leg Slings Endless Slings
Chain size Straight
Sling
Adjustable
Sling
Reeved
Sling
Straight Sling Reeved Sling Basket Sling Reeved
Sling
(mm) 60o 90o 120o 60o 90o 120o 60o 90o 120o
6.0 1.2 1.2 0.95 2.2 1.7 1.2 1.6 1.3 0.95 1.6 1.3 0.95 1.9
7.1 1.6 1.6 1.2 2.8 2.3 1.6 2.1 1.7 1.2 2.1 1.7 1.2 2.4
8.0 2.0 2.0 1.5 3.5 2.8 2.0 2.6 2.1 1.5 2.6 2.1 1.5 3.0
10.0 3.2 3.2 2.4 5.5 4.5 3.2 4.1 3.4 2.4 4.1 3.4 2.4 4.8
13.0 5.4 5.4 4.0 9.4 7.6 5.4 7.0 5.7 4.0 7.0 5.7 4.0 8.1
16.0 8.0 8.0* 6.0 13.8 11.3 8.0 10.4 8.5 6.0 10.4 8.5 6.0 12.0
20.0 12.5 12.5* 9.4 21.6 17.6 12.5 16.3 13.3 9.4 16.3 13.3 9.4 18.8
22.0 15.5 11.6* 11.6 26.8 21.9 15.5 20.1 16.4 11.6 20.1 16.4 11.6 23.2
26.0 21.6 16.2* 16.2 37.4 30.5 21.6 28.0 22.9 16.2 28.0 22.9 16.2 32.4
32.0 32.8 24.6* 24.6 56.8 46.4 32.8 42.6 34.8 24.6 42.6 34.8 24.6 49.2
 
Ngàm thu ngắn xích - Pinlok Shortening HookTM
Chain Size
(mm)
WLL
(tonnes)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)
Part No Markings*
7.1/8.0 2.0 29 9 67 9 0.3 40365
SCA 7/8-8T
10.0 3.2 36 11 77 11 0.7 40366
SCA 10-8T
13.0 5.4 47 15 101 14 1.5 40367
SCA 13-8T
16.0 8.0 62 18 127 19 2.6 40368
SCA 16-8T
20.0 12.5 74 22 157 23 3.5 40369
SCA 18/20-8T
 
SLING CÁP THÉP

SLING CÁP THÉP

PHỤ KIỆN NÂNG HẠ

PHỤ KIỆN NÂNG HẠ

CÁP THÉP

CÁP THÉP

DÂY CÁP VẢI

DÂY CÁP VẢI

GẦU NGOẠM

GẦU NGOẠM

XÍCH HỢP KIM

XÍCH HỢP KIM

SLING XÍCH HỢP KIM

SLING XÍCH HỢP KIM

DÂY BUỘC TÀU

DÂY BUỘC TÀU

MATERIAL HANDLING - MANTSINEN GROUP LTD OY (Phần Lan)

MATERIAL HANDLING - MANTSINEN GROUP LTD OY (Phần Lan)

415767
TodayToday93
YesterdayYesterday119
This_WeekThis_Week689
This_MonthThis_Month2188
All_DaysAll_Days415767