Cáp thép, sling cáp thép, ma ní, móc cẩu, xích hợp kim, khoá nối, vòng xuyến, dây buộc tàu, cáp cẩu, gàu ngoạm, dây thừng, lưới cẩu hàng, kẹp tôn, pa lăng xích, công cụ nâng hạ, phụ tùng cần cẩu
A+ R A-

SLING XÍCH HỢP KIM
CÁC MẪU SLING XÍCH HỢP KIM
SINGLE LEG
CS-01
DOUBLE LEGS
CS-02
THREE LEGS
CS-03
 
FOUR LEGS
CS-04
WIRE ROPE - CHAIN
CS-05
ONE CHOKER LEG
CS-06
ENDLESS
CS-07
 
ENDLESS CHOKER
CS-08
DOUBLE CHOKER LEGS
CS-09
ONE LEG GROUND
CS-10
2 LEGS GROUND
CS-11
 
 

BẢNG THÔNG SỐ TẢI TRỌNG AN TOÀN CỦA CÁC BỘ XÍCH

Maximum Working Load Limit (WLL) In Tonnes of Herc-Alloy 800TM Chain Slings

Single Leg Slings 2,3 or 4 Leg Slings Endless Slings
Chain size Straight
Sling
Adjustable
Sling
Reeved
Sling
Straight Sling Reeved Sling Basket Sling Reeved
Sling
(mm) 60o 90o 120o 60o 90o 120o 60o 90o 120o
6.0 1.2 1.2 0.95 2.2 1.7 1.2 1.6 1.3 0.95 1.6 1.3 0.95 1.9
7.1 1.6 1.6 1.2 2.8 2.3 1.6 2.1 1.7 1.2 2.1 1.7 1.2 2.4
8.0 2.0 2.0 1.5 3.5 2.8 2.0 2.6 2.1 1.5 2.6 2.1 1.5 3.0
10.0 3.2 3.2 2.4 5.5 4.5 3.2 4.1 3.4 2.4 4.1 3.4 2.4 4.8
13.0 5.4 5.4 4.0 9.4 7.6 5.4 7.0 5.7 4.0 7.0 5.7 4.0 8.1
16.0 8.0 8.0* 6.0 13.8 11.3 8.0 10.4 8.5 6.0 10.4 8.5 6.0 12.0
20.0 12.5 12.5* 9.4 21.6 17.6 12.5 16.3 13.3 9.4 16.3 13.3 9.4 18.8
22.0 15.5 11.6* 11.6 26.8 21.9 15.5 20.1 16.4 11.6 20.1 16.4 11.6 23.2
26.0 21.6 16.2* 16.2 37.4 30.5 21.6 28.0 22.9 16.2 28.0 22.9 16.2 32.4
32.0 32.8 24.6* 24.6 56.8 46.4 32.8 42.6 34.8 24.6 42.6 34.8 24.6 49.2
 
 
 
 
SLING CÁP THÉP

SLING CÁP THÉP

PHỤ KIỆN NÂNG HẠ

PHỤ KIỆN NÂNG HẠ

CÁP THÉP

CÁP THÉP

DÂY CÁP VẢI

DÂY CÁP VẢI

GẦU NGOẠM

GẦU NGOẠM

XÍCH HỢP KIM

XÍCH HỢP KIM

SLING XÍCH HỢP KIM

SLING XÍCH HỢP KIM

DÂY BUỘC TÀU

DÂY BUỘC TÀU

155786
TodayToday31
YesterdayYesterday145
This_WeekThis_Week720
This_MonthThis_Month3634
All_DaysAll_Days155786